Czasami mniej
znaczy więcej

Prawdziwy mężczyzna
potrafi zadbać także o siebie

Tajemnica życia
tkwi w poszukiwaniu piękna